บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม Fine Sinter Group ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF16949:2016)
และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015)
บริษัทดำเนินกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยกระบวนการ Sinter เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 26 ปี