1996  ร่วมลงทุนระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยในการจะผลิตงานซินเตอร์ และเริ่มการก่อสร้างโรงงาน
1997  นำเข้าเครื่องจักรจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น เริ่มการผลิตและทำการซื้อขาย
2000  เป็นปีที่สองที่มีการนำเข้าเครื่องจักรสนับสนุนงานโปรเจคต์ IMV
2001  ขยายอาคารออฟฟิต
2002  เป็นปีที่สามที่มีการนำเข้าเครื่องจักรที่จะผลิตชิ้นงานที่จะนำไปประกอบในเครื่องยนต์และเป็นชิ้นงานในโปรเจคต์ IMV
2004  เป็นปีที่สี่ที่มีการนำเข้าเครื่องจักร และมีการนำเข้าเครื่องอัดขึ้นรูปที่มีขนาดกำลังอัด 130 ถึง 200 ตัน
2007  ครบรอบ 10 ปีของบริษัท
2010  มีการก่อสร้างอาคารโรงงานที่3ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะปริมาณคำสั่งซื้อมีมากขึ้น และมีพนักงาน 344 คน
2011  ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุด
2012  มีการปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตมีการโยกย้ายเครื่องจักรจากโรงงานที่ 1 และ 2 ไปยังโรงานที่ 3 มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 472 คน
2014  เป็นปีที่รัฐบาลให้การสนับสนุนรถคันแรก
2016  เริ่มมีการนำอุปกรณ์ช่วยในการผลิตโดยเริ่มนำระบบ Automation เข้ามาใช้
2017  ครบรอบ 20 ปี บริษัท
2022  ครบรอบ 25 ปี บริษัท และ เริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมสยามกรีนซิตี้ จังหวัดระยอง
2023  ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานใหม่ TFS SGC Plant