1997      
ก.พ.     

นำเข้าเครื่องจักรจากบริษัทแม่ โดยเป็นเครื่องจักรที่เคยใช้

ผลิตชิ้นส่วนของ shock absorber ที่บริษัทแม่มาก่อน

ได้นำมาใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าในประเทศไทยและ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

Press Machine 40t

เครื่องอัดขึ้นรูปที่ใช้การประกอบแม่พิมพ์ ภายในเครื่อง

มียอดการผลิตเป็นจำนวนมาก

เม.ย.  
ติดตั้งเครื่องจักร และถ่ายทอดวิธีการ เทคนิคการปรับเซ็ทเครื่องจักร จากบริษัทแม่ให้พนักงานคน พร้อมทั้งทำเอกสารมาตรฐานต่างๆไทย
 
Sintering Machine 20 M

นำเข้าเตาอบ Sintering ขนาดความกว้างสายพาน 20 นิ้ว
 

ปริมาณการผลิตและจัดส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการส่งออก

Auto Drill Machine

นำเข้าเครื่องเจาะรูระบบอัตโนมัติเครื่องแรก

และยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบันแม้จะเป็น

เครื่องมือสองก็ตาม

 
 
 
Insert Machine

นำเข้าเครื่อง insert บู้ชเครื่องแรก และยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 

 

 

 

Plastic Banding Machine

 

นำเข้าเครื่องหุ้มพลาสติกเครื่องแรก ระบบอัตโนมัติ แบบประกอบในประเทศไทยและยังคงใช้งานอยู่