2000

 

 

ม.ค.

   นำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเป็น Project ที่ 2 เพื่อรองรับ Project IMV  โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบในปั๊มของพวงมาลัยพาวเวอร์

 

เริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหม่

Press Machine 200t

นำเข้าเครื่อง Compacting press ประเภทปั๊ม

ไฮดรอลิค เครื่องแรก กำลังอัดขนาด 200 ตัน

แบบให้ความแม่นยำทางด้านคุณภาพการผลิค

มี.ค.

 

 

 

 

 

เม.ย.

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ฉบับที่ 2

บัตรส่งเสริม เลขที่ 1409/2543 ด้วยกำลังการผลิต 352 ตันต่อปี

 

 

 

 

เริ่มการผลิต

Sintering Furnace 15 P

นำเข้าเตาอบระบบปิดซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรกและมีอุณหภูมิสูง

 

.

 

 

Press Machine 200t

 

นำเข้าเครื่อง อัดขนาดซ้ำที่มีกำลังอัดมากถึง 200 ตัน ที่เป็นระบบไฮดรอลิคเครื่องแรก