2001    ขยายอาคารสำนักงาน แยกพื้นที่สำนักงานกับโรงงานเพื่อขยายพื้นที่
  การผลิตเริ่มเต็มความสามารถจำเป็นต้องรีบนำเข้า เครื่องจักร เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น