2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เป็นปีที่สามที่มีการนำเข้าเครื่องจักรที่จะผลิตชิ้นงานที่โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบในปั๊มของพวงมาลัยพาวเวอร์

จะนำไปประกอบในเครื่องยนต์และเป็นชิ้นงานในโปรเจคต์ IMV

 

นำเข้าเครื่อง Compacting press ประเภทปั๊ม

ไฮดรอลิค เครื่องแรก กำลังอัดขนาด 200 ตัน

แบบให้ความแม่นยำทางด้านคุณภาพการผลิค
มี.ค.

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ฉบับที่ 3 บัตรส่งเสริม

เลขที่ 1475(2)/2545 ด้วยกำลังการผลิต 1,183 ตันต่อปี

นำเข้าเตาอบระบบปิดซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรกและมีอุณหภูมิสูง
ส.ค. ติดตั้งเครื่องจักรใหม่

นำเข้าเครื่อง อัดขนาดซ้ำที่มีกำลังอัดมากถึง 200 ตัน

ที่เป็นระบบไฮดรอลิคเครื่องแรก

ต.ค. ครบรอบ 5 ปีของบริษัทหลังการก่อสร้าง

 

 

พ.ย.

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มผลิตชิ้นงาน มีทีมงานด้านเทคนิคการผลิต เข้ามาทดลองการผลิต กำหนดเงื่อนไขการผลิต

พร้อมทั้งสอน และทำงานร่วมกับทีมภายในบริษัท