ประธานบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน ทำบุญตักบาตรเช้า มอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ ทำงานครบห้าปีและสิบปี ปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์