2012

 

 

 

ม.ค.

นำเข้าเครื่องที่มีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับงานที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น

และมีการปรับเปลียนไลน์การผลิตมีการโยกย้ายเครื่องจักร

จากโรงงานที่ 1 และ 2 ไปยังโรงานที่ 3 มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 472 คน

 

ติดตั้งเครื่องจักร

NC Lathe

มี.ค.

 

 

 

 

 

พ.ค.

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ฉบับที่ 5 บัตรส่งเสริม

เลขที่ 2034(2)/2555 ด้วยกำลังการผลิตที่ 3,058 ตันต่อปี

 

 

 

 

ทดลองการผลิตเพื่อหาเงื่อนไขที่ดีในการผลิต และกำหนดเป็นมาตรฐาน

จัดทำเอกสารการตรวจวัดด้านคุณภาพ และสอนวิธีการทำงานให้กับทีมคนไทย

 

ส.ค.

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.

ผลิตและเริ่มส่งงานให้กับลูกค้า

 

 

 

 

ครบรอบ 15 ปีบริษัท

เหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

รับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารและร่วมรับประทานอาหาร

เที่ยงร่วมกัน