ในปี 2556-2558 เป็นปีที่มียอดการขายสูงมากเพราะ เป็นปีที่รัฐบาทให้การสนับสนุนรถคันแรกด้วยการ ช่วยเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคัน

 พื้นที่ดังกล่าวจะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น การก่อสร้างเสร็จสิ้นต้นปี 1997