2017  

 

ต.ค.

 

ครบรอบ 20 ปี บริษัท

เป็นปีที่เรามีความภาคภูมิใจที่เราสามารถทีผลิตงานที่ฝ่ายวิศวกรรมการ

ผลิตที่สามารถออกแบบชิ้นงาน, ออกแบบกระบวนการผลิต, ออกแบบแม่พิมพ์,

ออกแบบจิ๊กจับยึคได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องให้บริษัทแม่ออกแบบให้เหมือนที่ผ่านมา

 

 

 

เป็นปีที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

และในวันนั้นทุกคนต่างให้คำมุ่งมั่นในการที่จะทำให้บริษัท

เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างความสูขให้กับผู้คน สร้าง

ความพึงพอใจต่อลูกค้า ให้ความมั่นคงต่อผู้ถือหุ้น ในอีก

หลายสิบปีข้างหน้า