ครบรอบ 25 ปี บริษัทฯ เป็นปีที่เรามีการเติบโตมากขึ้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถขยายกิจการในการเริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่อีกหนึ่งแห่ง และยังยืนหยัดยึดมั่นในคำกล่าวที่ว่า เราจะร่วมใจเพื่อพัฒนา คุณภาพ การส่งมอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ให้ความมั่นคงต่อผู้ถือหุ้น ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า